Profesionálny život sa skladá zo zvratov, možností a príležitostí. Ale keď sa spochybní význam, ktorý dáva svojej práci, potom môže rekvalifikácia znamenať začiatok obnovy a osobnostného a profesionálneho rozvoja. Pokiaľ to však dobre pripravíte.

Po niekoľkých rokoch strávených v rovnakom sektore, tej istej spoločnosti alebo na rovnakej pozícii je cítiť určitú únavu. A keď zmysel, ktorý dávame nášmu profesionálnemu životu, už nie je zrejmý, niekedy sa rozpadne celá rovnováha. Potom nastáva čas na zamyslenie a túžba po obrátení. Zďaleka sa to nemusí považovať za neúspech, nemalo by sa to však brať na ľahkú váhu: ak má byť úspešný, musí byť profesionálna rekvalifikácia dobre pripravená.

« Ak sa vo svojej práci necítite dobre, je veľká šanca, že si toto nepohodlie a tieto starosti prinesiete domov ”, dešifruje Elodie Chevallier, výskumný pracovník a nezávislý konzultant. Potom je potrebné klásť správne otázky. Je moja činnosť v súlade s mojimi hodnotami? Je pre mňa prostredie, v ktorom pracujem, stimulujúce?

« Čo je potrebné