Zatiaľ čo takmer 20 % francúzskej populácie je sledovaných kvôli chronickému ochoreniu, niekoľko miliónov mladých ľudí, od škôlky po univerzitu, žiakov alebo študentov, sa denne pokúša pokračovať v škole alebo univerzitnom kurze. Tieto skupiny, ktorým môže predchádzať situácia dočasnej alebo dlhodobej invalidity spojenej s chorobou, si vo veľkom počte prípadov vyžadujú primeranú podporu, na ktorú musia byť vyškolení pedagogickí a dozorní pracovníci. MOOC „Za inkluzívnu školu od materskej školy po vysokoškolské vzdelávanie“ si v tejto súvislosti želá poskytnúť základné a/alebo pokročilé poznatky o vzdelávacej podpore pre učenie sa žiakov a študentov monitorovaných z hľadiska zdravotného postihnutia spojeného so závažnými chronickými ochoreniami (vrátane rakoviny a /alebo zriedkavé choroby).

Najmä zborovo dáva slovo odborníkom v oblasti vzdelávania (učitelia, odborní učitelia, sprevádzajúci žiakov alebo študentov so zdravotným znevýhodnením), sociálnym pracovníkom a podporným pracovníkom (zdravotnícky mediátor, sociálny pracovník), odborným lekárom a učiteľom-výskumným pracovníkom.