Zákon o financovaní sociálneho zabezpečenia z roku 2021 zdvojnásobuje dĺžku rekvalifikačnej dovolenky v prípade odbornej prípravy. Reklasifikačné voľno sa čerpá počas výpovednej doby a zamestnanec poberá svoju obvyklú odmenu. Ak dovolenka na rekvalifikáciu presahuje výpovednú dobu, zákon ustanovuje, že príspevok vyplácaný zamestnávateľom počas tohto obdobia podlieha rovnakému sociálnemu režimu ako príspevok na čiastočnú činnosť. Druhé opatrenie sa vzťahuje aj na voľno z dôvodu mobility v rozmedzí prvých 12 mesiacov dovolenky alebo 24 mesiacov aj v prípade odbornej prípravy.

Prestupová dovolenka a mobilita: podpora návratu do práce

Reklasifikačné voľno

V prípade spoločností s najmenej 1000 XNUMX zamestnancami, ak sa uvažuje o nadbytočnosti, musí zamestnávateľ ponúknuť dotknutému zamestnancovi pracovné voľno.
Účelom tohto voľna je umožniť zamestnancovi využiť školiace akcie a podpornú jednotku pri hľadaní zamestnania. Finančné prostriedky na preradenie a kompenzáciu poskytuje zamestnávateľ.

Maximálna dĺžka tejto dovolenky je v zásade 12 mesiacov.

Mobilita

V rámci kolektívnej zmluvy týkajúcej sa kolektívneho ukončenia zmluvy alebo týkajúcej sa správy ...