Dlhodobá neprítomnosť z dôvodu choroby: dôvod prepustenia

Zamestnanca nemôžete prepustiť z dôvodu jeho zdravotného stavu z dôvodu diskriminácie (Zákonník práce, čl. L. 1132-1).

Na druhej strane, ak má choroba niektorého z vašich zamestnancov za následok opakovanú alebo dlhodobú neprítomnosť, súdy pripúšťajú, že je možné ho prepustiť za dvoch podmienok:

jeho absencia narúša správne fungovanie spoločnosti (napríklad preťažením práce, ktoré zaváži pre ostatných zamestnancov, chybami alebo oneskoreniami, ktoré mohli vzniknúť atď.); toto narušenie znamená potrebu zabezpečiť jeho trvalé nahradenie. Definitívna výmena chorého zamestnanca: čo sa tým myslí?

Trvalá výmena zamestnanca neprítomného pre chorobu predpokladá externé prijatie do zamestnania na CDI. Najatie osoby na dobu určitú alebo na dobu určitú nestačí. Rovnako neexistuje definitívne nahradenie, ak funkcie chorého zamestnanca prevezme iný zamestnanec spoločnosti alebo ak je práca rozdelená medzi viacerých zamestnancov.

Nábor sa musí uskutočniť aj v deň blízky prepusteniu alebo v primeranom čase po ...