Prenos pracovných zmlúv: zásada

Ak dôjde k zmene právnej situácie zamestnávateľa, najmä v súvislosti s dedením alebo zlúčením, pracovné zmluvy sa prevedú na nového zamestnávateľa (Zákonník práce, článok L. 1224-1).

Tento automatický prevod sa vzťahuje na pracovné zmluvy, ktoré prebiehajú v deň zmeny situácie.

Na prevedených zamestnancov sa vzťahujú rovnaké podmienky výkonu ich pracovnej zmluvy. Udržiavajú si svoje odpracované roky u bývalého zamestnávateľa, svoje kvalifikácie, odmeny a povinnosti.

Prevod pracovných zmlúv: interné predpisy nie sú pre nového zamestnávateľa záväzné

Týmto prevodom pracovných zmlúv nie sú dotknuté vnútorné predpisy.

Kasačný súd práve pripomenul, že vnútorné predpisy tvoria regulačný akt súkromného práva.
V prípade automatického prevodu pracovných zmlúv sa vnútorné predpisy, ktoré boli podstatné vo vzťahu k bývalému zamestnávateľovi, neprenášajú. Pre nového zamestnávateľa nie je záväzná.

V danom prípade bol zamestnanec pôvodne prijatý v roku 1999 spoločnosťou L. V roku 2005 ho kúpila spoločnosť CZ. Jeho pracovná zmluva bola preto prevedená na spoločnosť C.