S meniacim sa svetom práce chce veľa ľudí opustiť prácu, začať podnikať alebo zmeniť kariéru, aby mohli robiť prácu, ktorá je pre nich zmysluplnejšia a v ideálnom prípade aj pre svet. Ale seizmické otrasy sa vyskytujú aj na makroekonomickej úrovni. Odkedy väčšina z nás vstúpila do pracovného procesu, pohľad na svet sa dramaticky zmenil.

Najmä preto, že stroje dnes dokážu viac, ako sme si predstavovali. Môžu nahradiť ľudské pracovné miesta, ktoré predtým nemohli nahradiť. Stroje môžu vykonávať účtovné úlohy, chirurgické operácie, automatizované telefonáty na rezervácie v reštauráciách a iné opakujúce sa manuálne úlohy. Stroje sú čoraz inteligentnejšie, ale hodnota ľudských schopností v porovnaní so strojmi zostáva kritická. Keďže tieto práce sú nahradené strojmi, ľudia sa musia prispôsobiť a rozvíjať zručnosti, aby si zabezpečili svoju budúcu kariéru.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →