Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • argumentovať záujmom rozvíjať podporu zdravia v športovom klube
  • opísať hlavné charakteristiky sociálno-ekologického modelu a prístupu zdraviu prospešných športových klubov (PROSCeSS)
  • založia svoju činnosť/projekt na podporu zdravia na prístupe PROSCeSS
  • identifikovať partnerstvá na vytvorenie svojho projektu podpory zdravia

Popis

Športový klub je miestom života, ktoré víta veľké množstvo účastníkov všetkých vekových kategórií. Má teda potenciál zlepšiť zdravie a pohodu svojich členov. Tento MOOC vám dáva kľúčové prvky na vytvorenie projektu podpory zdravia v rámci športového klubu.

Pedagogický prístup je založený na cvičeniach a praktických situáciách, na aplikovaní teoretických prvkov. Dopĺňajú ich výpovede športových klubov, prípadové štúdie a nástroje, ako aj výmeny názorov medzi účastníkmi.