Tlač priateľské, PDF a e-mail

L’objectif de ce cours est de présenter les účtovnícke, kontrolné a audítorské profesie v ich rôznych aspektoch, ako aj možných vzdelávacích dráhach.

Tieto profesie sú veľmi početné, veľmi rôznorodé a existujú vo všetkých typoch organizácií. Ponúkajú veľa pracovných príležitostí, na rôznych úrovniach. Ak chcete prekvitať v týchto profesiách, musíte milostné čísla bez toho, aby musel byť vynikajúci v matematike, byť dôsledný, kreatívny, zvedavý, mať dobré medziľudské zručnosti, vedieť sa prispôsobiť.

Školiace kurzy umožňujú získať solídne zručnosti v mnohých oblastiach manažmentu. Ich cieľom je vyškoliť ľudí, ktorí sa budú vedieť prispôsobiť rýchlo sa meniacim profesiám, najmä vďaka novým technológiám.

 

Obsah prezentovaný v tomto kurze je vytvorený učiteľskými tímami z vysokoškolského vzdelávania v spolupráci s Onisep. Takže si môžete byť istí, že obsah je spoľahlivý, vytvorený odborníkmi v danej oblasti.

READ  04| Aké sú kritériá pre prevzatie zodpovednosti za projekty profesionálnej transformácie?