Zaujíma vás história odtiaľto a inde; máte radi umenie a kultúru vo všetkých ich podobách; oceňujete krásne predmety, staré predmety a čudujete sa, ako budú budúce generácie objavovať predmety nášho každodenného života... Ste presvedčený, že poznanie a spoznanie svetov včerajška môže vytvoriť kariéru budúcnosti...

Profesie kultúrneho dedičstva, ak majú spoločný záujem o umenie a kultúru všetkých období, zahŕňajú nespočetné množstvo profesií, rôznorodých a doplnkových, ktoré možno vykonávať na vykopávkach, v dielňach, v laboratóriách, v knižniciach, v múzeách. , v galériách, na festivaloch, s verejnými alebo súkromnými organizáciami ...

Tento MOOC vám umožní lepšie identifikovať a spoznať niektoré z týchto profesií, prezentované odborníkmi a študentmi, ktorí svedčia o ich tréningovej ceste. Špecifikuje základné vedomosti a zručnosti. Zdôrazňuje rozdiely a komplementárnosť vzdelávania v oblasti archeológie, histórie umenia, ochrany a obnovy dedičstva, propagácie a sprostredkovania kultúry.