Ekonomické prepúšťanie je často zle skúsenosti. Ak je to však dobre zvládnuté, môže to byť odrazový mostík smerom k profesionálnej obnove, samozrejme za predpokladu, že máme kľúče na odrazenie, samozrejme, ale vyššie a v smere „to dáva zmysel“. Dôkazom je svedectvo Marie, 31-ročnej, bývalej kozmetičky a teraz asistentky predaja na Hauts de France.

Životné tempo Marie je ako vzorec IFOCOP, ktorý si vybrala na začatie profesionálnej rekvalifikácie: IN-TEN-SIF. Ako dôkaz je ešte 18 mesiacov, venovala sa telom i dušou svojej práci vedúceho estetického centra v Lille a začala uvažovať o zmenách, ktoré je potrebné vykonať, aby sa lepšie zosúladil osobný a profesionálny život pre šťastnú udalosť: narodenie jeho dcéra. Až na to, že ho nečakaná iná udalosť obráti naruby ... Inštitút, ktorý zamestnáva Marie, sa nachádza v ťažkostiach a je nútený pristúpiť k niekoľkým ekonomickým prepúšťaniam. Marie sa potom zaregistruje ako uchádzač o zamestnanie na základe zmluvy o profesionálnom zabezpečení (CSP) v Pôle Emploi. Nemieni však dosiahnuť, aby táto situácia trvala navždy.

Spochybňovanie

Veľmi rýchlo urobila svoju introspekciu, ako s nami súhlasila