zverejnené 01.01.19 aktualizované05.10.20

Zákon z 5. septembra 2018 vytvára nový systém na revitalizáciu metód vzdelávania otvorených pre zamestnancov: rekvalifikácia alebo povýšenie prostredníctvom študijného programu práca (Pro-A).

V kontexte silných zmien na trhu práce umožňuje systém Pro-A zamestnancom, najmä tým, ktorých kvalifikácia je nedostatočná, pokiaľ ide o vývoj technológií alebo organizáciu práce, podporu ich profesionálneho rozvoja alebo postupu. a ich udržanie v zamestnaní.

Plán obnovy podniku: posilnenie PRO-A
Vláda v rámci plánu oživenia činnosti posilňuje kredity na financovanie mobilizácie tohto systému rekvalifikácie alebo propagácie pracovného štúdia.
Kredity: 270 miliónov EUR

Pre zamestnávateľa Pro-A spĺňa dve potreby:

predchádzať následkom technologických a ekonomických zmien; umožniť prístup k kvalifikácii, ak je činnosť podmienená získaním certifikátu prístupného iba v zamestnaní, prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.

Rekvalifikácia alebo povýšenie prostredníctvom študijných programov práce dopĺňa plán rozvoja zručností spoločnosti a osobný tréningový účet (CPF). Implementovaný z iniciatívy zamestnanca alebo spoločnosti, systému