Školenie počas celej kariéry je nevyhnutné na zabezpečenie sledovania zmien vo vašej profesii pri získavaní schopností. Svojimi ponukami prispôsobenými profesionálnemu rozvoju podporuje IFOCOP tých, ktorí si chcú zdokonaliť svoje schopnosti bez toho, aby začínali od nuly.

Profesionálny pokrok, prístup k novým povinnostiam, získanie nových zručností ... To všetko je možné počas celej kariéry bez toho, aby ste museli začať rekvalifikáciu! Všetko, čo musíte urobiť, je venovať čas premýšľaniu o svojom profesionálnom projekte, definovať svoje motivácie a túžby a potom absolvovať školenie. To ponúka IFOCOP prostredníctvom rôznych školení ponúkajúcich čiastočnú alebo úplnú certifikáciu - výber je možné urobiť podľa vašich cieľov a vášho osobného života. Tu všetko vysvetlíme.

Čiastočná certifikácia 

Renfort Formula je ideálny prostriedok na efektívne aktualizovanie svojich schopností a postup v zamestnaní bez prerušenia profesionálnej činnosti, kurzy sa poskytujú mimo pracovnej doby. Tieto školiace kurzy, ktoré majú certifikát RNCP a majú oprávnenie získať osobný školiaci účet (CPF), sú prístupné zamestnancom a ľuďom na základe zmluvy o profesionálnom zabezpečení (CSP), ako aj uchádzačom o zamestnanie ...