Projekt profesionálneho prechodu, ktorý bol zriadený 1. januára 2019, umožňuje zamestnancom, ktorí chcú zmeniť zamestnanie alebo profesiu, financovať certifikačné školenia súvisiace s ich projektom.

Dôležité informácie
Ako súčasť vývoja epidémie COVID-19, zverejnilo ministerstvo práce otázky a odpovede pre stážistov v projekte profesionálneho prechodu.

Plán obnovy podniku: posilnenie finančných prostriedkov pridelených na projekty profesionálneho prechodu

Vláda v rámci plánu oživenia činnosti zvyšuje finančné prostriedky pridelené združeniam Transitions Pro s cieľom zvýšiť počet príjemcov projektov profesionálneho prechodu.

Kredity: 100 miliónov EUR v roku 2021

Čo je projekt profesionálneho prechodu?

Projekt profesionálneho prechodu nahrádza starý systém CIF, ktorý bol zrušený od 1. januára 2019: umožňuje v skutočnosti pokračovať v financovaní rekvalifikačných školení s príslušnou dovolenkou. Vyvinuli sa však jeho obrysy a spôsoby prístupu.

Projekt profesionálneho prechodu je osobitná metóda mobilizácie osobný tréningový účet, umožnenie zamestnancom, ktorí chcú zmeniť zamestnanie alebo profesiu, financovať certifikovanie kurzov týkajúcich sa ich projektu. V tomto