Moderná práca urobila Psychosociálne riziká (PSR) une neustále narastajúci problém na pracovisku. Dnes stres sa stal prvým rizikom pre zdravie pracovníkov.

Pre zamestnávateľa, zabránenie RPS je zákonná povinnosť vzhľadom na významné dôsledky, ktoré majú na duševné a fyzické zdravie jednotlivcov. Je to tiež a veľkú ekonomickú a výkonovú záťaž pre spoločnosť.

V tejto súvislosti a vzhľadom na množstvo zdrojov stresu a subjektívnu a niekedy neviditeľnú povahu tohto javu je potrebné poskytnúť usmernenia pre budovanie hodnotiaci a preventívny prístup proti PSR. Tento MOOC im ponúka celok nástroje na prijatie prísneho prístupu k diagnostike, hodnoteniu a vykonávaniu opatrení proti PSR.