V tomto kurze sa naučíte, ako dobre programovať v Pythone.

Od prvých krokov v jazyku až po štúdium najrozvinutejších konceptov vás prevedie množstvo krátkych videí, poznámkových blokov a samohodnotiacich cvičení.

Python má množstvo knižníc, ktoré už pravdepodobne robia to, čo chcete. Môžete si vytvoriť webovú stránku s Django, robiť vedecké výpočty s NumPy a pandy a ďalšie. Aby ste však naplno využili všetky možnosti tohto bohatého ekosystému, musíte jazyk do hĺbky pochopiť.

Jazyk Python podporuje intuitívne programovanie, ktoré sa spolieha na prirodzenú syntax a výkonné základné koncepty, ktoré uľahčujú programovanie. Je dôležité dobre porozumieť týmto konceptom, aby ste mohli rýchlo písať efektívne programy, ktoré sú jednoduché na pochopenie a údržbu a ktoré plne využívajú možnosti jazyka.

V tomto kurze sa budeme zaoberať všetkými aspektmi jazyka, od základných typov až po metatriedy, ale formulujeme ho okolo základných pojmov, ktoré sú silnou stránkou Pythonu:

- koncept dynamického písania a zdieľaných odkazov, ktorý umožňuje rýchle, ľahko rozšíriteľné a pamäťovo efektívne programovanie;
– koncept menného priestoru, ktorý umožňuje bezpečnejšie programovanie, minimalizujúci nežiaduce interakcie medzi rôznymi časťami programu;
– koncept iterátora, ktorý umožňuje prirodzené a intuitívne programovanie, kde prehliadanie súboru zaberie iba jeden riadok kódu;
– koncept vektorizácie na dosiahnutie vynikajúceho výkonu vo vedeckých výpočtových aplikáciách.