Proces sa vzťahuje na súbor vzájomne súvisiacich alebo interagujúcich činností, ktoré prispievajú k vytváraniu pridanej hodnoty pre organizáciu. Môže byť štruktúrovaný do rôznych postupov, ktoré predstavujú kroky potrebné na dosiahnutie cieľov organizácie. Procesy predstavujú toky informácií a zdrojov.

V dnešnej dobe, ktorá je v obchodnom svete nevyhnutná, ponúka procesné riadenie mnoho výhod: uľahčenie riadenia organizácie, zviditeľnenie postupov a metód oddelení spoločnosti, zlepšenie služieb zákazníkom, zníženie náklady alebo na zmiernenie rizík.

Toto školenie vám ponúka naučiť sa, ako zvládnuť základný nástroj riadenia procesov: vývojový diagram. Pomocou softvéru Microsoft Visio sa naučíte, ako vytvoriť…

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →