Emmanuel Macron to oznámil počas svojho oficiálneho prejavu 31. marca: všetky školy v kontinentálnom Francúzsku – škôlky, školy, vysoké školy a stredné školy – budú musieť byť od utorka 6. apríla zatvorené. Podrobne, študenti budú mať počas aprílového týždňa diaľkové hodiny a potom odídu spolu – všetky oblasti – na jarné prázdniny na dva týždne. Už 26. apríla budú môcť svoje brány opäť otvoriť základné a materské školy, pred vysokými a strednými školami 3. mája.

Rovnako ako na jar 2020 sa však urobí výnimka pre deti ošetrovateľského personálu a pre ďalšie povolania, ktoré sa považujú za nevyhnutné. Môžu byť stále ubytovaní v školách. Týka sa to aj detí so zdravotným postihnutím.

Čiastočná činnosť pre zamestnancov v súkromnom sektore

Zamestnanci podľa súkromného práva, ktorí sú nútení nechať svoje dieťa (deti) do 16 rokov alebo sú zdravotne postihnuté, môžu byť zaradené do čiastočnej činnosti, na ktorú ich upozorní zamestnávateľ, a za to im bude poskytnutá kompenzácia. Z tohto dôvodu musia byť obaja rodičia neschopní pracovať na diaľku.

Rodič musí dať svojmu zamestnávateľovi:

dôkaz ...