Odklad lekárskych návštev splatných do 2. augusta 2021

Objednávka ustanovuje možné odloženie lekárskych návštev, ktoré vypršia pred 2. augustom 2021.
Pamätajte však, že nie všetky lekárske návštevy je možné odložiť. Vyhláška teda povolila odklad najneskôr do jedného roka po uplynutí:

počiatočná informačná a preventívna návšteva (VIP) (okrem určitých ohrozených skupín obyvateľstva: maloletí, tehotné ženy, noční pracovníci atď.) a jej obnovenie; obnovenie skúšky spôsobilosti a prechodná návšteva pre pracovníkov, ktorí využívajú posilnené monitorovanie, s výnimkou pracovníkov vystavených ionizujúcemu žiareniu zaradených do kategórie A.

Viac podrobností v našom článku „Lekárske návštevy v roku 2021: aké sú vaše povinnosti? „.

Táto vyhláška, ktorá podrobne uvádza návštevy, ktoré sa môžu alebo nemusia odložiť, sa vzťahuje iba na lekárske návštevy naplánované pred 17. aprílom 2021. Preto by sa malo čoskoro prijať nové znenie, aby sa zohľadnilo rozšírenie odkladného opatrenia.

Zachovanie novej úlohy pracovného lekára do 1. augusta 2021

V záujme lepšieho boja proti Covid-19 boli lekárom v ...