Rôzne tréningové videá, ktoré ponúka pán Rossetti Stéphane, sú vynikajúcej kvality. Podrobne je prezentovaných niekoľko praktických prípadov. Jeho sledovaním na YouTube sa určite veľa naučíte a veľmi rýchlo rozviniete svoje schopnosti.

Zarovnajte odseky časopisov v rôznych stĺpcoch na jednej strane dokumentu programu Word vyvážením prezentácie so zalomeniami stĺpcov. Word ponúka rozdelenie vybraných odsekov do viacerých stĺpcov, ktoré sa majú definovať na tej istej stránke, aby bolo možné písať články v tlači. Obrázky a fGeometrické bresty sa môžu prekrývať v niekoľkých radoch. Texty vďaka svojmu vzhľadu ... 

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →