Tlač priateľské, PDF a e-mail

MOOC sa bude venovať štúdiu kritického myslenia. Výzvy druhých sú pre súčasné spoločnosti rozhodujúce. Opakujeme, že musíme bojovať proti predsudkom, tmárstvu až fanatizmu. Ale myslieť, kritizovať prijaté názory, akceptovať ich, sa človek nenaučí až po osobnej úvahe a skúmaní. Až tak, že zoči-voči zjednodušujúcim, konšpiračným, manichejským tézam sme často ochudobnení o zdroje, pretože sme sa v skutočnosti nenaučili myslieť a argumentovať.

Často však podceňujeme náročnosť slobodného a kritického myslenia. To je dôvod, prečo sa kurz bude postupne rozvíjať a riešiť stále zložitejšie otázky. Najprv to bude otázka analýzy rôznych aspektov kritického myslenia v jeho vzťahu k politike v širšom zmysle slova. Potom, keď si osvojíte základné pojmy, predstavia sa niektoré stručné prvky histórie kritického myslenia. Potom prejdeme k hlbšej analýze tém, ktoré sú vnútorne spojené s problémom kritického myslenia: sekularizmus, schopnosť správne argumentovať, sloboda prejavu a ateizmus.

Toto MOOC má teda dvojité povolanie: získanie určitých vedomostí potrebných na úplné pochopenie výziev kritického myslenia a pozvanie myslieť sám za seba v zložitom svete.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Vytvorte si ultra profesionálny Excel Dashboard!