Tvárou v tvár úspešnej samovražde alebo suicidálnej osobe sa nás pýta na naše vlastné skúsenosti. Títo ľudia sú ľudia ako ostatní, ako my všetci, pre ktorých sa život stal zdrojom utrpenia. Pochopiť ich znamená porozumieť sebe, objaviť slabé stránky našej osobnosti, nedostatky nášho prostredia, našej spoločnosti.

S týmto MOOC ponúkame školenia prístupné všetkým záujemcom o samovražedný problém z osobných, profesionálnych, vedeckých alebo aj filozofických dôvodov. Pokúsime sa o transverzálny prístup k samovraždám: epidemiológia, sociálne a kultúrne determinanty, psychologické teórie, klinické faktory, metódy prevencie alebo dokonca vedecké štúdie, ktoré kreslia samovražedný mozog. Budeme sa venovať problémom špecifických populácií a budeme trvať na núdzovej starostlivosti.