Predseda vlády Jean Castex pravdepodobne prednesie túto tému s odborovými zväzmi a organizáciami zamestnávateľov počas sociálneho samitu v pondelok 15. marca. Matignon plánuje zaplatiť za vytvorenie zariadenia inšpirovaného Macronovým bonusom v prospech takzvaných pracovníkov „Druhý riadok“, zverejnené vo štvrtok Le Parisien et les Echos.

Výnimočný bonus kúpnej sily, známy ako Macronov bonus, bol zavedený na konci roka 2018 s cieľom upokojiť hnev „žltých vest“. Jednalo sa o možnosť, ktorá bola poskytnutá súkromným zamestnávateľom zaplatiť sumu, ktorá nepodlieha dani z príjmu a je oslobodená od sociálnych príspevkov zamestnancom, ktorých odmena bola nižšia ako ekvivalent trojnásobku minimálnej medziodborovej rastovej mzdy (Smic). V roku 2019 by maximálna suma mohla dosiahnuť 1 000 €. V nasledujúcom roku bola suma obmedzená na 1 000 EUR v spoločnostiach bez dohody o rozdelení zisku a 2 000 EUR v iných spoločnostiach.

Pravidlá možného nového zariadenia sa ešte musia určiť. Informácie o tejto téme mohli byť zaslané odborovým organizáciám a zamestnávateľom počas konferencie o sociálnom dialógu, ktorá sa má konať v pondelok.