Tlač priateľské, PDF a e-mail

Zlý pád na schodoch kancelárie, nepríjemné pocity pri nakladaní nákladného vozidla, intoxikácia spôsobená poškodením vykurovacích zariadení ... Hneď ako dôjde k nehode, ku ktorej „došlo v dôsledku alebo v priebehu práce“ spôsobená úrazom alebo iným ochorením, zamestnancovi plynie osobitná a výhodná náhrada.

Legislatíva sa neobmedzuje na tieto prípady ... Keď zamestnanec zomrie po pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, je na rade príbuzných, aby získali odškodnenie prostredníctvom výplata anuity.

Prvé kroky, ktoré treba podniknúť po nehode : zamestnávateľ urobí vyhlásenie do fondu primárneho zdravotného poistenia do 48 hodín (bez započítania nedele a sviatkov). Tento vykonáva vyšetrovanie s cieľom overiť, či skutočne ide o profesionálnu nehodu, a nie súkromnú. Potom zašle oznámenie rodine obete (najmä manželovi / manželke) a v prípade potreby ho požiada o doplňujúce informácie.

Nakoniec vypláca dôchodok príbuzným, ktorí na neho majú nárok. V prípade potreby Národná federácia pracovných úrazov a

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Rekvalifikácia zamestnancov, začatie odbornej obnovy