Tlač priateľské, PDF a e-mail

Spoločnosti s 50 až 250 zamestnancami majú na výpočet svojej hodnoty iba pár dní index rodovej rovnosti. Tento nástroj, ktorý bol vytvorený v rámci zákona z 5. septembra 2018 o slobode voľby profesionálnej budúcnosti, umožňuje zamestnávateľom merať, kde v tejto oblasti sa nachádzajú.

V podobe skóre zo 100 sa index skladá zo štyroch kritérií - päť pre spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami - ktoré hodnotia nerovnosti medzi ženami a mužmi: rozdiel v odmeňovaní (40 bodov), rozdiel v rozdelení medziročný prírastok (20 bodov), počet zamestnancov sa zvýšil po návrate z materskej dovolenky (15 bodov), miesto žien medzi 10 najlepšie platenými (10 bodov) a v prípade spoločností s viac ako 250 zamestnancami rozdiel v distribúcia akcií (15 bodov).

Les MSP s najmenej 50 zamestnancami musia do 1. marca zverejniť na svojej webovej stránke a oznámiť ju svojmu sociálnemu a hospodárskemu výboru (CES), ako aj inšpektorátu práce (Direccte alebo Dieccte). Táto povinnosť sa týka spoločností s najmenej 1

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Život vo Francúzsku - A2