Tlač priateľské, PDF a e-mail

Ministerstvo práce prijíma zamestnancov z radov vyšších administratívnych tajomníkov, aby pracovali v pracovnoprávnych informačných službách.

Víťazi týchto výberových konaní budú pridelení spravodajským službám. V rámci systému inšpekcie práce (SIT) informačná služba informuje zamestnancov a zamestnávateľov o pracovnom práve, zamestnanosti a odbornom vzdelávaní. Pre používateľa to často predstavuje prvý krok pred postúpením na priemyselný tribunál, zástupcov kontrolných jednotiek alebo iné služby interné alebo externé voči inšpektorátu práce.

1. Profesia pracovnoprávneho spravodajského dôstojníka

V rámci systému inšpekcie práce majú za úlohu spravodajské služby Rezortných riaditeľstiev zamestnanosti, práce a solidarity (DDETS) a Rezortných riaditeľstiev zamestnanosti, práce a solidarity a ochrany obyvateľstva (DDETS-PP). informácie pre zamestnancov a zamestnávateľov o pracovnom práve, zamestnanosti a odbornom vzdelávaní.

Agenti zodpovední za pracovnoprávne spravodajstvo tak plnia skutočné poslanie verejnej služby a prispievajú k účinnosti práva, ktorého znalosť tým,

READ  Reagujte na námietky zákazníkov