Tlač priateľské, PDF a e-mail

Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • Lepšie pochopte organizáciu a program bakalárskeho štúdia Data Science by Design
  • Upevnite si svoje znalosti o sektore Data Science a jeho výzvach
  • Pripravte a optimalizujte svoju aplikáciu pre bakalársky program Data Science by Design

Popis

Tento MOOC predstavuje inžiniersky titul v odbore Data Science od CY Tech, päťročného školiaceho kurzu venovaného Data Science. Začína sa štyrmi rokmi v angličtine v bakalárskom štúdiu Data Science by Design a pokračuje rokom špecializácie vo francúzštine na inžinierskej škole CY Tech (ex-EISTI).

„Údaje“, teda údaje, zaujímajú čoraz dôležitejšie miesto v stratégiách mnohých spoločností alebo verejných organizácií. Monitorovanie výkonu, analýza správania, objavovanie nových trhových príležitostí: aplikácie sú rozmanité a zaujímajú rôzne sektory. Od elektronického obchodu po financie, cez dopravu, výskum alebo zdravotníctvo, organizácie potrebujú talenty vyškolené v oblasti zberu, uchovávania, ale aj spracovania a modelovania údajov.

So solídnym základom v matematike a projektovou pedagogikou zameranou na programovanie, inžiniersky diplom získaný na konci piateho ročníka školy (vykonávaný po bakalárskom stupni) umožňuje prístup k rôznym profesiám.

ako napríklad Data Analyst, Data Scientist alebo Data Engineer.

READ  Základy tabuliek Google