Tlač priateľské, PDF a e-mail

Platené voľno: uložené alebo upravené dátumy, rozdelené voľno

Od prvého zadržania môžete od svojich zamestnancov požadovať čerpanie platenej dovolenky (CP) a úpravu už potvrdených dátumov CP bez toho, aby ste museli dodržiavať ustanovenia stanovené Zákonníkom práce alebo vašimi kolektívnymi zmluvami (podniková zmluva, dohovor kolektívne).

Ale pozor, táto možnosť je orámovaná. Stanovený vyhláškou z 25. marca 2020 podlieha uplatneniu kolektívnej zmluvy, ktorá vás oprávňuje v lehote 6 dní platenej dovolenky a pri dodržaní výpovednej lehoty, ktorú nemožno skrátiť na menej ako jasný deň:

rozhodovať o čerpaní získaných dní dovolenky, a to aj pred začatím obdobia, počas ktorého sú čerpané; alebo jednostranne upraviť dátumy čerpania platenej dovolenky.

Kolektívna zmluva vás môže splnomocniť aj:

rozdeliť listy bez toho, aby sa od nich vyžadoval súhlas zamestnanca; určiť dátumy dovolenky bez toho, aby sa od vás vyžadovalo súbežné voľno zamestnancom, ktorí sú manželmi a partnermi viazanými paktom o občianskej solidarite a pracujú vo vašej spoločnosti.

Pôvodne obdobie ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Školenie v paliatívnej starostlivosti