Tlač priateľské, PDF a e-mail

Techniky zaujímajú v našich spoločnostiach čoraz väčšie miesto, no napriek tomu zostávajú veľkou neznámou. Pod technikami rozumieme predmety (nástroje, nástroje, rôzne zariadenia, stroje), procesy a postupy (remeselné, priemyselné).

Cieľom tohto MOOC je poskytnúť nástroje na pochopenie toho, ako sa tieto techniky vyrábajú v ich politickom, ekonomickom, sociálnom, estetickom kontexte a ako tiež konfigurujú priestory a spoločnosti, to znamená domy, mestá, krajinu a ľudské prostredie, do ktorého sa hodia.
MOOC sa tiež zameriava na poskytovanie teoretických a praktických vedomostí na ich identifikáciu, udržiavanie, zachovanie a zveľaďovanie, to znamená pracovať na ich dedičstve.

Učitelia začnú každý týždeň definovaním študijných odborov, vysvetlia vám hlavné pojmy, poskytnú vám prehľad rôznych doteraz vyvinutých prístupov a nakoniec vám ku každému odboru predložia prípadovú štúdiu.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  2021 minimálna mzda