Tlač priateľské, PDF a e-mail

Historicky sa násilná akcia javila ako akt odporu, niekedy až zúfalý. Často je označovaný za teroristu v závislosti od záujmov strán a zvolených cieľov. Napriek mnohým snahám sa nepodarilo nájsť spoločnú medzinárodnú definíciu a väčšina organizácií, ktoré praktizovali násilné akcie, bola v tej či onej dobe vo svojej histórii odsúdená ako terorista. Vyvinul sa aj terorizmus. Z jednotného čísla sa stalo množné číslo. Jeho ciele sa diverzifikovali. Ak je pojem terorizmus často predmetom sporov a sporov, je to preto, že je presiaknutý silnou subjektivitou a označuje zložitý, meniaci sa a mnohostranný fenomén.

Tento kurz ponúka presnú a podrobnú historickú analýzu mutácií terorizmu, jeho evolúcie a ruptúr, jeho prechodu od singulárneho kriminálneho nástroja k pluralitnej dimenzii. Zahŕňa: definície, aktérov, ciele, metódy a nástroje v boji proti terorizmu.

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť lepšie znalosti a väčšiu schopnosť analyzovať informácie o problémoch terorizmu.

READ  Refinancovanie a spravodlivosť: „Na súdoch nebudú DPS (...) aktivované.“