V tomto kurze sa venujeme niektorým kľúčovým témam súvisiacim so súčasnými debatami o hybridizácii obsahu. Začíname úvahou o opätovnom použití a zdieľaní vzdelávacích zdrojov. Trváme najmä na dizajne vzdelávacích videí a na rôznych metódach spojených s rôznymi typmi videí. Potom diskutujeme o otázke monitorovania využívania vytvorených zdrojov, najmä prostredníctvom dashboardov mobilizujúcich analytiku učenia. Na záver hovoríme o niektorých možnostiach, ktoré ponúka digitálna technológia z hľadiska hodnotenia, s osobitným dôrazom na otázku umelej inteligencie a adaptívneho učenia.

Kurz obsahuje trochu žargónu zo sveta inovácií vzdelávania, no je založený predovšetkým na spätnej väzbe z praktických skúseností v danej oblasti.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →