Vzor výpovede na odchod na výcvik – Nočný psovod

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

 

[Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Madame, Monsieur,

Týmto Vás informujem o svojom rozhodnutí odstúpiť z funkcie psovoda vo Vašej spoločnosti. Môj odchod je motivovaný príležitosťou na školenie, ktoré mi umožní rozvíjať moje zručnosti v oblasti bezpečnosti, najmä v oblasti riadenia rizík v priemyselnom prostredí.

Chcel by som zdôrazniť, že moje skúsenosti ako psovoda na rôznych miestach mi umožnili získať kľúčové zručnosti, ako je schopnosť odhadnúť bezpečnostné riziká, zvládanie konfliktov a efektívna komunikácia s externými zainteresovanými stranami.

Rád by som sa poďakoval za príležitosť pracovať vo vašej spoločnosti a rozvíjať svoje schopnosti ako psovod. Som presvedčený, že tieto skúsenosti mi zúročia v mojich budúcich profesionálnych projektoch.

Budem rešpektovať oznámenie [počet týždňov/mesiacov], ako je uvedené v mojej pracovnej zmluve, a som ochotný pomôcť akýmkoľvek spôsobom, aby som zabezpečil hladký prechod.

Prijmite, prosím, pani, pane, výraz môjho najlepšieho pozdravu.

 

[Obec], 28. februára 2023

                                                    [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „Vzor-odstupny-list-na-odchod-na-vycviku-Nocny-psovodi.docx“

Model-rezignačný-list-na-odchod-na-tréningu-Maitre-chien-de-nuit.docx – Stiahnuté 6466-krát – 16,20 KB

 

Šablóna rezignačného listu pre vyššiu platenú kariérnu príležitosť – nočný psovod

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

 

[Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Vážený pán/Vážená pani [meno zamestnávateľa],

Dovoľujem si vám poslať rezignáciu po kariérnej príležitosti, ktorá sa mi ponúka a ktorá viac zodpovedá mojim profesionálnym ambíciám.

Skutočne, po niekoľkých rokoch strávených po vašom boku ako psovod vykonávaním nočných obhliadok na rôznych miestach som nadobudol solídne zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku a osôb. Som hrdý na to, čo som v rámci vašej spoločnosti dokázal a chcel by som sa vám poďakovať za dôveru, ktorú ste do mňa vložili.

Ponúkli mi však atraktívnejšiu pracovnú ponuku s vyšším platom ako aj zaujímavými výhodami pre moju kariéru. Táto príležitosť mi umožní rozvíjať svoje schopnosti a získať nové skúsenosti v oblasti bezpečnosti.

Chcel by som zdôrazniť, že som ochotný rešpektovať výpovednú lehotu [počet týždňov/mesiacov] uvedenú v mojej zmluve, aby som zabezpečil hladký prechod a umožnil spoločnosti nájsť vhodnú náhradu.

Prijmite, prosím, pán/pani [meno zamestnávateľa], výraz môjho srdečného pozdravu.

 

  [Obec], 29. januára 2023

                                                    [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „Odstupný-list-šablón-pre-vyššie platenú-kariérnu-príležitosť-Nočný-psovod.docx“

Model-odstúpenie-list-pre-kariérnu-príležitosť-lepšie platenú-Night-dog-master.docx – Stiahnuté 6419-krát – 16,34 KB

 

Vzor rezignačného listu z rodinných alebo zdravotných dôvodov - Nočný psovod

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

 

[Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Vážený pán/Vážená pani [meno zamestnávateľa],

S poľutovaním Vám oznamujem, že som povinný zo zdravotných dôvodov odstúpiť z funkcie psovoda. Súčasný zdravotný stav mi nedovoľuje naďalej efektívne a bezpečne vykonávať svoje povinnosti.

Chcel by som sa Vám poďakovať za príležitosť, ktorú ste mi dali pracovať vo Vašej spoločnosti a rozvíjať svoje schopnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku a osôb.

Som ochotný dodržať výpovednú lehotu uvedenú v mojej zmluve a spolupracovať s vami na uľahčení hladkého prechodu. Som tiež pripravený diskutovať o všetkom, čo je potrebné na to, aby tento prechod prebehol hladko.

Ďakujem vám za pochopenie v tejto ťažkej situácii a žiadam vás, aby ste verili, pán/pani [meno zamestnávateľa], vo vyjadrenie môjho najlepšieho pozdravu.

 

 [Obec], 29. januára 2023

  [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „Vzor-odstupny-list-pre-rodinu-alebo-lekarske-dovody-Nocny-pes-majster.docx“

Vzorový-odstupný-list-pre-rodinu-alebo-zdravotné-dôvody-Maitre-chien-de-nuit.docx – Stiahnuté 6487-krát – 16,21 KB

 

Dôležitosť napísania zdvorilého a srdečného rezignačného listu

Napísanie zdvorilého a srdečného rezignačného listu sa môže zdať ako malý krok pri odchode zo zamestnania, no v skutočnosti môže mať významný vplyv na vašu profesionálnu budúcnosť. Tu je dôvod, prečo je dôležité nájsť si čas na napísanie rezignačného listu primeraný :

Po prvé, zdvorilý a srdečný list s výpoveďou môže pomôcť udržať dobré vzťahy s vaším súčasným zamestnávateľom. Ak odídete zo zamestnania za dobrých podmienok, môžete získať pozitívne referencie, odporúčania a odborné kontakty, ktoré vám môžu v budúcnosti pomôcť.

Po druhé, dobre napísaný rezignačný list môže pomôcť chrániť vašu profesionálnu reputáciu. Ak ty dať výpoveď v práci vyjadrenie nespokojnosti alebo neúcta k zamestnávateľovi alebo spolupracovníkom môže negatívne ovplyvniť vašu profesionálnu povesť a vašu schopnosť nájsť si v budúcnosti nové zamestnanie.

Napokon, zdvorilý a srdečný rezignačný list je znakom zrelosti a profesionality. Ukazuje, že dokážete zvládať náročné situácie dôstojne a s rešpektom, čo je v profesionálnom svete cenená vlastnosť.