Tlač priateľské, PDF a e-mail

Nemocnosť spojená s Covid-19: výnimky z podmienok vyplácania denných príspevkov a príplatku zamestnávateľa

Od začiatku zdravotnej krízy sa podmienky pre nárok na denné dávky sociálneho zabezpečenia a ďalšie odškodnenie zamestnávateľa zmiernili.

Zamestnanec teda využíva denné diéty bez toho, aby sa vyžadovali podmienky nároku, ktorými sú:

pracovať najmenej 150 hodín v priebehu 3 kalendárnych mesiacov (alebo 90 dní); alebo prispievať na plat najmenej vo výške 1015-násobku výšky hodinovej minimálnej mzdy počas 6 kalendárnych mesiacov pred zastavením.

Náhrada sa vypláca od prvého dňa práceneschopnosti.

Trojdňová čakacia lehota je pozastavená.

Pružnejšia je aj schéma doplnkových príspevkov zamestnávateľa. Zamestnanec požíva výhody z dodatočného odškodného bez uplatnenia podmienky seniority (1 rok). Rovnako sa pozastavuje sedemdňová čakacia lehota. Dodatočný plat platíte od prvého dňa dôchodku.

Tento výnimočný systém mal platiť do 31. marca 2021 vrátane. Vyhláška, zverejnená 12. marca 2021 na Úradný vestník, predlžuje výnimočné opatrenia do 1. júna 2021 vrátane.

Ale pozor, toto ...

READ  Náborové napätie: implementácia miestnych plánov na splnenie obchodných potrieb