Tlač priateľské, PDF a e-mail

Z dôvodu zatvorenia spoločností pri uplatňovaní zdravotných opatrení získavajú zamestnanci zaradení do čiastočnej činnosti platené voľno a nemajú možnosť čerpať už získané dni plateného voľna. Hromadia preto CP dni. Táto situácia znepokojovala zamestnávateľov, najmä hotelový a stravovací sektor. Vláda implementáciou tejto výnimočnej pomoci reagovala na ich očakávania priaznivo.

Výnimočná štátna pomoc: oprávnené spoločnosti

Táto finančná pomoc je určená pre spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je vítanie verejnosti a ktorých zdravotné opatrenia zavedené štátom viedli k:

zákaz vítania verejnosti v celej alebo v časti ich sídla po dobu najmenej 140 dní medzi 1. januárom a 31. decembrom 2020; alebo strata obratu dosiahnutá počas období, keď bol zdravotný stav vyhlásený najmenej o 90% v porovnaní so stratou dosiahnutou počas rovnakých období v roku 2019.

Ak chcete využiť túto pomoc, musíte svoju žiadosť poslať elektronicky s uvedením dôvodu, prečo ste sa uchýlili k výnimočnej pomoci. Ak to chcete urobiť, musíte skontrolovať „zatvorené najmenej 140…

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Teleworking na odporúčanie pracovného lekára: musíte vyhovieť?