Archivácia certifikátov CSPN umožňuje zohľadniť rýchly a neustály vývoj techník hrozieb a útokov.

Doba platnosti certifikátu CSPN je teraz pevne stanovená na 3 roky, následne sa automaticky archivuje.
Toto opatrenie národného certifikačného centra umožňuje zabezpečiť súlad s ustanoveniami zákona o kybernetickej bezpečnosti s tým, že táto metodika hodnotenia bude v nasledujúcich rokoch zodpovedať novej európskej schéme.

Tento prístup je tiež súčasťou nadchádzajúcej ratifikácie francúzsko-nemeckej dohody o uznávaní certifikátov CSPN a ich nemeckých ekvivalentov BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Accelerated Security Certification); kde certifikáty BSZ majú dobu platnosti 2 roky.