LNerovnosti medzi ženami a mužmi pretrvávajú vo svete práce už desaťročia. Ženy zarábajú v priemere o 24 % menej ako muži (9 % mzdových rozdielov zostáva neodôvodnených), pracujú oveľa viac na čiastočný úväzok a v práci sú tiež konfrontované so sexizmom, či už je alebo nie je vedomý.

Zákon z 5. septembra 2018 o slobode výberu profesionálnej budúcnosti najmä vytvorila povinnosť pre spoločnosti s najmenej 50 zamestnancami vypočítať a zverejniť ich index profesionálnej rovnosti každý rok, najneskôr do 1. marca a ak ich výsledok nie je uspokojivý, zaviesť nápravné opatrenia.

Tento index, vypočítaný na základe 4 alebo 5 ukazovateľov v závislosti od veľkosti spoločnosti, umožňuje zapojiť sa do reflexie a zlepšovania tejto otázky. Údaje sa zdieľajú na základe spoľahlivej metódy a umožňujú aktivovať páky na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Tento MOOC, ktorý vyvinulo ministerstvo práce, má za cieľ viesť vás pri výpočte tohto indexu a opatreniach, ktoré je potrebné vykonať v závislosti od dosiahnutého výsledku.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Fyzický odber: 1- Elektrina