Tlač priateľské, PDF a e-mail

Vecná dávka 2021: jedlo

Účasť zamestnávateľa na stravovaní je vecná dávka, ktorá sa pripočítava k peňažnej odmene zamestnanca. Táto výhoda je plne zahrnutá do základu sociálnych príspevkov.

Na určenie jeho výšky je potrebné vykonať paušálne posúdenie nákladov na stravu.

Vecná dávka 2021: bývanie

Poskytnutie bývania zamestnancovi predstavuje vecnú dávku, ak je toto poskytnutie bezplatné alebo ak zaplatené nájomné zostáva nízke.

Táto vecná dávka na bývanie sa hodnotí paušálne podľa stupnice, ktorá obsahuje ďalšie výhody: voda, plyn, elektrina, kúrenie, garáž.

Hodnotenie závisí tak od hrubej odmeny zamestnanca, ako aj od počtu izieb v ubytovaní.

Nové stupnice potravinových a bytových dávok v roku 2021 boli práve aktualizované.

Vecné dávky: riaditelia spoločností

Paušálne hodnotenie je možné použiť na:

menšinoví a rovnostárski manažéri spoločností SARL a SELARL; predsedovia predstavenstva, generálni riaditelia a zástupcovia generálneho riaditeľa SA a SELAFA (spoločnosť s ručením obmedzeným) a generálni riaditelia a riaditelia ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Živé profesie