Tlač priateľské, PDF a e-mail

Elisabeth Borne, ministerka práce, zamestnanosti a integrácie, pôjde v utorok 1. marca do agentúry Pôle emploi v Amiens na spustenie zmluvy o angažovanosti mládeže.

V nadväznosti na plán „1 mladý človek, 1 riešenie“ je táto nová podpora určená pre mladých ľudí do 26 rokov, ktorí nie sú zamestnaní ani vyškolení niekoľko mesiacov a budú ju poskytovať Miestne misie a Pôle emploi. Mladí ľudia budú mať úžitok z individuálnej a intenzívnej podpory v rozsahu 15 až 20 hodín týždenne vrátane workshopov – aby sa naučili napísať životopis, absolvovať pracovný pohovor atď. – ale aj obdobia ponorenia sa do podnikania a stáže, ktoré im umožnia objaviť živnosti a vybudovať svoj profesionálny projekt. Príspevok do 500 eur mesačne dostanú aj mladí ľudia, ktorí to potrebujú a rešpektujú záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Po diskusii s mladými ľuďmi a poradcami z agentúry Pôle emploi v Amiens sa Elisabeth Borne zúčastní prvých podpisov Youth Engagement Contracts.

Predbežný program:

14h30 : Príchod do agentúry Pôle emploi

Nasledovala prezentácia Youth Engagement Contract Exchanges s poradcami a mladými ľuďmi v agentúre Pôle emploi

READ  Agilné riadenie ... Núdzová reakcia na krízu alebo udržateľná metóda?