Tlač priateľské, PDF a e-mail

Kolektívne zmluvy: zvýšenie platu a bonus vytvorený spätne

Zamestnanec, vodič-prijímač v podniku verejnej dopravy, bol prepustený pre pochybenie 28. januára 2015. Obžaloval priemyselný tribunál s rôznymi nárokmi.

Tvrdil najmä výhodu zvýšenia základného platu, ako aj bonus, ktorý pre vodičov-prijímačov zabezpečilo memorandum o porozumení pre NAO 2015 podpísané 8. októbra 2015. Jeho zvláštnosť: bonus bol retroaktívny.

V zmluve sa podrobne uvádzalo:

(v článku 1 s názvom „Zvyšovanie miezd všetkých pracovníkov, vodičov-zberačov a technických služieb)“: “ Zvýšenie so spätnou platnosťou k 1. januáru 2015 o 0,6% základného platu "; (v článku 8 s názvom „Vytvorenie sobotného bonusu za príjem vodičov“): „ Spätne k 1. januáru 2015 vzniká sobotná prémia za služby vo výške 2 eur. Tento bonus sa udeľuje vodičovi, ktorý vykonáva službu v pracovnú sobotu ".

Zamestnávateľ odmietol na zamestnanca aplikovať tieto zmluvné ustanovenia. Tvrdil, že nová kolektívna zmluva sa vzťahuje len na pracovné zmluvy platné v čase…

READ  Živé podujatie okolo zmluvy o angažovanosti mládeže