Vzor odstúpenia na odchod na školenie-INŠTALATÉR

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

 

[Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Madame, Monsieur,

Týmto Vás informujem o svojom rozhodnutí odstúpiť z pozície inštalatéra vo Vašej spoločnosti s účinnosťou od [dátum odchodu].

Bol som veľmi šťastný, že pracujem pre vašu spoločnosť počas posledného [času zamestnania], kde som sa veľa naučil o inštalácii a opravách vodovodných potrubí, ako aj o údržbe vodovodných systémov. Nedávno som sa však rozhodol absolvovať školenie na špecializáciu.

Počas tohto školenia získam kľúčové zručnosti, ktoré mi umožnia zlepšiť výkon inštalatéra a byť efektívnejší vo svojej práci.

Som si vedomý dôležitosti kontinuity činností spoločnosti a zaväzujem sa rešpektovať moje oznámenie o [doba trvania výpovede, napr.: 1 mesiac]. V tomto období som pripravený zaškoliť náhradu, aby sa stihli dokončiť súčasné projekty a zákazníci boli spokojní.

Prijmite, prosím, pani, pane, výraz môjho najlepšieho pozdravu.

 

[Obec], 29. januára 2023

                                                    [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „Vzor-odstupného-odchodu-na-školení-PLOMBIER.docx“

Vzorový-odstupný-list-na-odchod-na-školení-PLOMBIER.docx – Stiahnuté 6616-krát – 16,13 KB

 

Šablóna rezignačného listu pre vyššiu platenú kariérnu príležitosť-INŠTALATÉR

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

 

[Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Vážený [meno manažéra],

Chcel by som vás informovať, že odstúpim zo svojej pozície inštalatéra v [názov spoločnosti] k [dátum odchodu] s výpovednou lehotou [počet týždňov alebo mesiacov].

Chcem sa vám poďakovať za príležitosti, ktoré ste mi poskytli počas rokov strávených v spoločnosti. Dostal som však pracovnú ponuku, ktorá lepšie zodpovedá mojim platovým očakávaniam a kariérnym cieľom.

Chcel by som tiež podotknúť, že som si veľmi vážil možnosť rozvíjať svoje inštalatérske zručnosti počas práce vo vašej spoločnosti. Zručnosti, ktoré som nadobudol, najmä pri diagnostike zložitých inštalatérskych problémov a opravách chybných potrubných systémov, mi budú veľmi užitočné pri mojich budúcich profesionálnych projektoch.

Som ochotný pomôcť s odovzdaním mojich úloh pred mojím odchodom av prípade potreby zostávam otvorený akýmkoľvek otázkam týkajúcim sa môjho odchodu.

Prijmite, prosím, drahý [meno manažéra], výraz môjho srdečného pozdravu.

 

  [Obec], 29. januára 2023

                                                    [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „Šablóna-odstúpenia-pre-vyššie platenú-kariérnu-príležitosť-PLUMBIER.docx“

Vzorový-odstupný-list-za lepšie platenú-kariérnu-príležitosť-PLOMBIER.docx – Stiahnuté 6768-krát – 16,09 KB

 

Vzor výpovede z rodinných alebo zdravotných dôvodov - INŠTALATÉR

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

 

[Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Názov: Rezignácia zo zdravotných alebo rodinných dôvodov

Vážený [meno manažéra],

Píšem vám, aby som vás informoval o svojom rozhodnutí odstúpiť zo svojej pozície inštalatéra s [názov spoločnosti] s účinnosťou [dátum odchodu] na základe mojej výpovede [počet týždňov alebo mesiacov].

Bohužiaľ, čelím zdravotným/rodinným problémom, ktoré si vyžadujú moju celodennú pozornosť. Aj keď ľutujem, že som musel opustiť svoju pozíciu, som presvedčený, že je to pre mňa a moju rodinu to najzodpovednejšie a najvhodnejšie rozhodnutie.

Chcem sa vám poďakovať za príležitosti, ktoré ste mi poskytli počas rokov strávených v spoločnosti. Najmä pokiaľ ide o riešenie zložitých inštalatérskych problémov a prácu so zákazníkmi.

Pred mojím odchodom som pripravený pomôcť zabezpečiť kontinuitu pri plnení mojich misií a som pripravený prediskutovať akékoľvek otázky týkajúce sa môjho odchodu.

Prijmite, prosím, drahý [meno manažéra], výraz môjho srdečného pozdravu.

 [Obec], 29. januára 2023

                                     [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „Vzor rezignácie-pre-rodinné-alebo-lekárske-dôvody-PLOMBIER.docx“

Vzorový-odpovedací-list-pre-rodinu-alebo-lekarske-dovody-PLOMBIER.docx – Stiahnuté 6714-krát – 16,18 KB

 

Dôležitosť napísania správneho rezignačného listu na udržanie dobrých profesionálnych vzťahov

Keď sa rozhodnete opustiť svoje pracovisko, je dôležité, aby ste zanechali dobrý dojem na vášho zamestnávateľa a vašich kolegov. Na tento účel je dôležité napísať správny rezignačný list. V tejto časti preskúmame dôležitosť písania rezignačného listu. správne udržiavať dobré pracovné vzťahy.

Rešpekt k svojmu zamestnávateľovi

Keď dávate výpoveď svojmu zamestnávateľovi, vy prejaviť úctu. Napísanie riadneho rezignačného listu skutočne ukazuje, že si vážite profesionálne príležitosti a skúsenosti, ktoré ste v spoločnosti získali. Začať týmto spôsobom zanechá vo vašom zamestnávateľovi pozitívny a profesionálny dojem, z ktorého budete mať v budúcnosti úžitok.

Udržujte dobré pracovné vzťahy

Napísanie riadneho rezignačného listu môže tiež pomôcť udržať dobré pracovné vzťahy s vašimi bývalými kolegami a zamestnávateľom. Je dôležité odchádzať z firmy profesionálne, aby ste nezanechali negatívny dojem. Napísaním riadneho rezignačného listu môžete vyjadriť svoju vďačnosť za príležitosti, ktoré sa vám v spoločnosti naskytli, a váš záväzok uľahčiť hladký prechod vašej náhrady. To môže pomôcť udržať pozitívne vzťahy s vašou starou spoločnosťou.