Rezignácia na odchod v šablóne školiaceho listu pre zdravotnú sestru na klinike

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

 

[Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Vážená pani, vážený pane,

Týmto Vás informujem o svojom rozhodnutí odstúpiť z funkcie sestry vo Vašej ambulancii. Toto rozhodnutie nebolo ľahké, ale je potrebné, aby som mohol pokračovať v kariére a mojich profesionálnych ambíciách.

Môj odchod je naplánovaný na [dátum odchodu] v súlade s mojím oznámením o [počet týždňov alebo mesiacov], ako je uvedené v mojej pracovnej zmluve.

Chcem vás uistiť, že urobím všetko pre to, aby som zabezpečil hladký prechod a uľahčil moju výmenu. Zaväzujem sa, že počas tohto obdobia vykonám všetky potrebné úlohy a budem podporovať svojho nástupcu, aby sa rýchlo adaptoval na svoju novú pozíciu.

Chcel by som sa Vám poďakovať aj za dôveru, ktorú ste mi prejavili a za skúsenosti, ktoré som na Vašej klinike nadobudol. Bolo mi cťou byť súčasťou vášho tímu a som vďačný za príležitosti, ktoré ste mi dali.

Prijmite, prosím, pani, pane, výraz môjho najlepšieho pozdravu.

 

    [Obec], 29. januára 2023

                                                    [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „Vzor-listu-pre-sestru-na-klinike.docx“

Výpoveď-na-odchod-na-školení-šablóna-pre-sestru-na-klinike.docx – Stiahnuté 6937-krát – 15,97 KB

 

Šablóna rezignačného listu pre lepšie platenú kariérnu príležitosť

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

 

[Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Vážená pani/pán [meno vedúceho kliniky],

Týmto Vás informujem o svojom rozhodnutí odstúpiť z pozície klinickej sestry vo Vašom zariadení. Môj posledný deň v práci bude [dátum odchodu].

Toto rozhodnutie nebolo ľahké, ale dostal som pracovnú ponuku na kariérnu príležitosť, ktorá lepšie zodpovedá mojim profesionálnym ambíciám a ponúka aj lepší plat.

Chcel by som sa Vám poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili tým, že ste mi umožnili pracovať vo Vašej ambulancii. Počas svojej praxe som sa veľa naučil a dúfam, že som mohol významne prispieť k vášmu tímu.

Som si vedomý toho, aký dopad bude mať môj odchod na chod ambulancie a zaväzujem sa rešpektovať moju výpoveď v súlade s platnými zmluvnými ustanoveniami. Urobím všetko pre to, aby som uľahčil prechod a zabezpečil čo najhladšie odovzdanie.

Prijmite, prosím, pani/pán [meno vedúceho kliniky], vyjadrenie môjho najlepšieho pozdravu.

 

    [Obec], 29. januára 2023

                                                    [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

 

Stiahnite si „Šablóna-výpovede-pre-vyššie platenú-kariérnu-príležitosť.docx“

Vzorový-odstupný-list-za lepšie platenú-kariérnu-príležitosť.docx – Stiahnuté 7590-krát – 15,91 KB

 

Vzor rezignácie zo zdravotných alebo rodinných dôvodov – Sestra na klinike

 

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

[Adresa]

[PSČ] [Mesto]

 

[Názov zamestnávateľa]

[Adresa dodania]

[PSČ] [Mesto]

Doporučený list s potvrdením o prijatí

Predmet: Rezignácia

 

Madame, Monsieur,

Týmto Vás informujem o svojom rozhodnutí odstúpiť zo svojej pozície sestry vo Vašej ambulancii s účinnosťou od [dátum odchodu]. Toto ťažké rozhodnutie je motivované zdravotnými/rodinnými dôvodmi, ktoré si vyžadujú, aby som si našiel čas a sústredil sa na svoje zdravie/rodinu.

Chcem vás uistiť, že budem aj naďalej vykonávať všetky svoje úlohy a rešpektovať [x týždňov/mesiacov] upozornenie, aby som uľahčil prechod pre môjho náhradníka a nespôsobil žiadne nepríjemnosti vášmu tímu.

Taktiež by som sa chcel poďakovať celému tímu kliniky za podporu a spoluprácu počas môjho pobytu u vás.

Prijmite, prosím, pani, pane, výraz môjho najlepšieho pozdravu.

 

              [Obec], 29. januára 2023

                                                    [Tu sa podpíš]

[Krstné meno] [Meno odosielateľa]

Stiahnite si „Vzor rezignácie na lekársky alebo rodinný dôvod-Infirmiere-en-clinique.docx“

Vzorový-odstupný-list-pre-lekárske-alebo-rodinné-dôvody-Sestra-na-klinike.docx – Stiahnuté 7558-krát – 15,81 KB

 

 

 

Dôležité je napísať správny rezignačný list

Dať výpoveď z práce môže byť ťažké rozhodnutie, ale keď k nemu dôjde, je dôležité komunikovať profesionálne a úctivý. To zahŕňa napísanie riadneho rezignačného listu.

Prvým dôvodom, prečo je dôležité napísať dobrý rezignačný list, je rešpekt, ktorý preukazuje vášmu zamestnávateľovi. Okrem toho list s rezignáciou správne môže pomôcť udržiavať dobré pracovné vzťahy. Ďalším dôvodom, prečo je dôležité napísať správny rezignačný list, je, že môže pomôcť chrániť vaše budúce záujmy.

Ako napísať správny rezignačný list?

Po prvé, je dôležité, aby ste svoj rezignačný list začali jasným vyhlásením, že sa vzdávate svojej funkcie. Ďalej môžete uviesť dôvody, prečo dávate výpoveď, nie je to však povinné. Je tiež dôležité poďakovať svojmu zamestnávateľovi a svojim kolegom za príležitosti, ktoré ste v rámci spoločnosti mali. Na záver nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje, aby vás zamestnávateľ mohol v prípade potreby kontaktovať.