Tlač priateľské, PDF a e-mail

Power BI je aplikácia na vytváranie prehľadov vyvinutá spoločnosťou Microsoft. Môže sa pripojiť k množstvu zdrojov údajov a konektorov, ako sú ODBC, OData, OLE DB, Web, CSV, XML a JSON. Po nadviazaní spojenia môžete importované údaje transformovať a potom ich zobraziť vo forme grafov, tabuliek alebo interaktívnych máp. Môžete teda intuitívne skúmať svoje údaje a vytvárať zostavy vo forme dynamických dashboardov, ktoré je možné zdieľať online podľa vami definovaných obmedzení prístupu.

Cieľ tohto kurzu:

Cieľom tohto kurzu je:

- Objavte pracovnú plochu Power Bi, ako aj tieto podsúčiastky (najmä Editor Power Query)

– Aby ste na praktických prípadoch pochopili základné pojmy v Power Bi, ako je pojem hierarchia a hĺbková analýza, a aby ste sa oboznámili s používaním nástrojov na prieskum údajov, ako je hĺbková analýza

- Oboznámte sa s rôznymi predvolene integrovanými vizuálmi (a stiahnite si nový prispôsobený vizuál v AppSource) ...

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →

READ  Shopify: Nastavte názov domény