MOOC, ktorý sa chystáte objaviť, vám umožní interaktívnym spôsobom vďaka hravým cvičeniam a prostredníctvom ilustrácií a príkladov zoznámiť sa so základnými pojmami správneho súdneho konania.

Objavíte charakteristiky súdnych sporov, ktoré sú málo známe, pretože sa im dostáva málo mediálneho pokrytia... okrem epizód, ako je pandémia Covid-19, kde sa rozsiahlo komentujú rozhodnutia správnych súdov a Štátnej rady.

Oceníte komplexnosť mnohostrannej a multitaskingovej jurisdikcie, ktorá určite rieši rôzne spory, o ktorých občania niekedy nevedia, že ide aj o administratívne spory (ako je tomu u veľkej časti sociálnych sporov) a zasahuje aj do poradenských misií ako napr. ako Dvor audítorov, keď vydáva správu, alebo sudcovia, ktorí sa zúčastňujú na správnych komisiách alebo im predsedajú.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →