Tlač priateľské, PDF a e-mail

Cieľom tohto MOOC je jednoducho riešiť základné pojmy trestného konania.

V rámci trestného konania sa zameriame na spôsob, akým sa zaznamenávajú trestné činy, hľadajú sa ich páchatelia, zbierajú sa dôkazy o ich možnej vine a napokon sa zameriame na pravidlá, ktorými sa riadi ich stíhanie a rozsudok.

To nás povedie k preštudovaniu úlohy vyšetrovacích služieb a právneho rámca ich zásahov, súdnych orgánov, v rámci ktorých právomoci konajú, miesta a príslušných práv účastníkov konania.

Potom uvidíme, ako sú usporiadané súdy a miesto dokazovania v procese.

Vychádzame z hlavných princípov, ktoré štrukturujú trestné konanie, a postupne sa budeme venovať určitému množstvu tém, ktoré sú často nesprávne riešené v médiách: premlčanie, právo na obhajobu, prezumpcia neviny, policajná väzba, dôverné odsúdenie, kontroly totožnosti, vyšetrovacia väzba a iné...

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Kontrola pracovných rizík pri skladovaní obilia