Úplne bezplatné prémiové školenie OpenClassrooms

Bezpečnosť webových aplikácií je dnes veľmi dôležitou otázkou. Mnoho služieb sa spolieha na webové technológie a je dôležité uvedomiť si riziká spojené s týmito technológiami.

Tento kurz sa zaoberá niektorými základnými princípmi bezpečnosti webových aplikácií. Naučíte sa najlepšie postupy pre vývoj webových aplikácií, ktoré zaisťujú dôvernosť, integritu a dostupnosť údajov.

Dozviete sa, ktoré sú najdôležitejšie bezpečnostné štandardy a smernice a prečo je Open Web Application Security Project (OWASP) dôležitým dokumentom pre vývoj webových aplikácií.

Dozviete sa tiež o desiatich kybernetických útokoch identifikovaných OWASP a osvedčených postupoch, ktoré môžete použiť na ochranu svojich aplikácií. Nakoniec sa dozviete, ako otestovať bezpečnosť vašich aplikácií a ako používať OWASP.

Tieto informácie vám pomôžu vytvoriť spoľahlivé a bezpečné aplikácie na internete.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnej stránke→