Dary a poukážky na rok 2020: podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby bolo možné využiť výnimku

Dary a poukazy by nemali byť povinné

Aby ste mohli využívať výhody sociálnej výnimky, musíte skutočne ponúknuť dary pridelené vašim zamestnancom.

Inými slovami by to nemal byť záväzok, ktorý plníte napríklad na základe svojich kolektívna zmluva, ustanovenie pracovnej zmluvy alebo zvyk.

Rozdelenie darčekov a poukážok nesmie byť diskriminačné

Môžete sa rozhodnúť ponúknuť darček iba jednému zamestnancovi, keď dôjde na oslavu konkrétnej udalosti, ktorá sa týka tohto zamestnanca (manželstvo, narodenie atď.).

Zvyšok času musia byť dary, ktoré obdarujete, pripísané všetkým zamestnancom alebo kategórii zamestnancov.

Buďte opatrní, ak zamestnanca zbavíte daru alebo poukážky z dôvodu, ktorý sa považuje za subjektívny (vek, pôvod, pohlavie, členstvo v odboroch, účasť na štrajku atď.), Existuje diskriminácia.

To isté platí, ak tak urobíte za účelom nepriameho postihu zamestnanca (príliš veľa práceneschopnosti, opakované meškanie atď.).

Udelené dary a poukazy nesmú prekročiť určitú hranicu

Aby nie