SMIC 2021: nárast o 0,99%

Minimálna hodinová mzda v roku 2021 sa zvyšuje na 10,25 eur v hrubom, t. J. 1554,58 35 eur v hrubom mesačne na základe zákonnej dĺžky trvania XNUMX hodín týždenne.

Odmeňovanie učňov a zamestnancov na základe zmlúv o odbornom vzdelávaní sa zvyšuje po zvýšení minimálnej mzdy k 1. januáru 2021, pričom ich minimálna odmena je stanovená v pomere k minimálnej mzde.

2021 minimálna mzda

Garantované minimum 2021

Pre rok 2021 zostáva výška zaručeného minima v metropolitnom Francúzsku pevne stanovená na 3,65 eura.

Garantované minimum 2021

VEK 2021

Miera AGS na rok 2021 zostane v roku 2021 nezmenená.

AGS 2021: sadzba stále nezmenená

Vecná dávka 2021: 4,95 eur na jedlo

Vecné dávky v oblasti stravovania a bývania do roku 2021 sú prvkami odmeňovania, ktoré podliehajú sociálnym príspevkom. Od 1. januára 2021 je naturálna potravinová dávka stanovená na 4,95 eur na jedno jedlo.

Vecné dávky 2021

Odborné výdavky 2021: 6,70 eur za príspevok na stravovanie na pracovisku

Ak sa profesionálne výdavky uhrádzajú pomocou paušálnej kompenzačnej metódy, sumy stanovuje URSSAF. Profesionálne výdavky