Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • Ovládanie používania pravopisných znakov
  • Pochopiť zákonitosť lexikálneho pravopisu
  • Aplikujte pravidlá gramatického pravopisu
  • Identifikujte homofónne konjugačné koncovky

Popis

Absencia správneho zvládnutia pravopisu môže byť prekážkou, ba skutočným hendikepom v akejkoľvek situácii písania, či už na vysokej škole alebo vo svete práce.

Tento MOOC sa bude venovať najproblematickejším základným pojmom francúzskeho pravopisu podľa súpisu chýb, ktorých sa vysokoškoláci najčastejšie dopúšťajú. Jemnosti, ktoré potešia puristov a šampiónov v pravopise, preto schválne necháme bokom zamerať sa na otázky, ktoré si denne kladieme.

Pravopis najlepšie integrujeme pomocou opakovania! Študent tak bude môcť posúdiť a posilniť svoju úroveň ovládania pravopisu vďaka mnohým cvičeniam (prisvojenie si, samotréning alebo dokonca opakovanie), ktoré ponúka v rámci MOOC.

Pokračovať v čítaní článku na pôvodnej stránke →