Tlač priateľské, PDF a e-mail

Ministerstvo práce, zamestnanosti a integrácie sa mobilizuje, aby znížilo náborové napätie prostredníctvom rôznych opatrení na uspokojenie bezprostredných potrieb spoločností nasmerovaním uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov k najžiadanejším profesiám.

Plán na zníženie náborového napätia, ktorá bola spustená na jeseň 2021 – v nadväznosti na opatrenia realizované na zníženie nezamestnanosti tých, ktorí sú od zamestnania najviac vzdialení – reaguje na bezprostredné potreby firiem smerovaním uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov k najžiadanejším odborom.

Cieľom je tiež uľahčiť profesijné prechody zamestnancov, aby im to umožnili zvýšiť zručnostia preorientovať sa na rastové podniky. Napríklad odborná rekvalifikácia je podporovaná systémami ako napr Hromadné prechody.

Tento plán tiež venuje osobitnú pozornosť dlhodobým uchádzačom o zamestnanie, pričom uprednostňuje začlenenie spoločnosti a školenie na pracovisku, ktoré preukázali svoju účinnosť. Pozrite si webovú stránku „Facilitated Immersion“..

Dve konkrétne opatrenia sa týkajú dlhodobých uchádzačov o zamestnanie : Nájomný bonus 8 000 € pre zamestnávateľov, ktorí prijímajú nezamestnaných

READ  Fyzický odber: 1- Elektrina