Čiastočná činnosť: kompenzácia

V rámci čiastočnej činnosti platíte zamestnancom hodinovú náhradu zodpovedajúcu 70% ich hrubej odmeny. Od 1. januára 2021 je referenčný plat použitý pri výpočte príspevku obmedzený na 4,5 minimálnej mzdy.

Napíš to
Pokiaľ sa opatrenie neodloží, sadzba príspevku na čiastočnú činnosť sa vo všeobecnom prípade od 70. februára 60 zvýši zo 1 na 2021%.

Máte nárok na paušálny príspevok spolufinancovaný štátom a UNEDIC. Hodinová sadzba príspevku na čiastočnú činnosť je v zásade stanovená na 60% hrubej hodinovej odmeny dotknutého zamestnanca v rozmedzí 4,5 hodinovej minimálnej mzdy. Očakáva sa, že táto sadzba stúpne k 36. februáru 1 na 2021%.

Ale v závislosti od vášho odvetvia činnosti vám môže prospieť zvýšená miera pokrytia.

Týka sa to sektorov, ktoré sú obzvlášť postihnuté hospodárskymi a finančnými dôsledkami epidémie Covid-19, najmä z dôvodu ich závislosti na verejnom prijatí.

Sektor cestovného ruchu, hotelierstva a stravovania sa teší z modulácie výšky príspevku na čiastočnú činnosť, ale nie sú jediné. Tento zoznam bol opäť rozšírený.

Teraz môžeme rozlíšiť niekoľko situácií ...