Tlač priateľské, PDF a e-mail

Ľudia zraniteľní voči kumulatívnym kritériám Covid-19: 2, aby mohli ťažiť z čiastočnej činnosti

Zraniteľní zamestnanci, ktorým hrozí riziko vzniku závažnej formy infekcie Covid-19, môžu byť zaradení do čiastočnej činnosti, ak splnia 2 kumulatívne kritériá.

Jedna z týchto podmienok súvisí s ich zdravotným stavom alebo vekom. Dekrétom z 12. novembra 10 bolo predefinovaných 2020 prípadov.

Zamestnanec tiež nesmie byť schopný úplne využívať prácu na diaľku alebo využívať nasledujúce posilnené ochranné opatrenia:

izolácia pracoviska, najmä poskytnutím samostatnej kancelárie alebo, pokiaľ to nie je možné, dohody, s cieľom čo najviac znížiť riziko vystavenia, najmä úpravou pracovnej doby alebo zriadením fyzická ochrana; rešpekt na pracovisku a na akomkoľvek mieste, ktoré často navštevuje osoba počas svojej profesionálnej činnosti, voči zosilneným bariérovým gestám: posilnená hygiena rúk, systematické nosenie masky chirurgického typu, keď nie je možné dištancovať sa byť rešpektovaný alebo v uzavretom prostredí, s touto maskou meniť najmenej každé štyri hodiny a pred týmto obdobím, ak je vlhká alebo vlhká; neprítomnosť alebo ...

READ  Ľahké pridruženie (zarobte svoje prvé zárobky na internete)