Ľudia zraniteľní voči kumulatívnym kritériám Covid-19: 2, aby mohli ťažiť z čiastočnej činnosti

Zraniteľní zamestnanci, ktorým hrozí riziko vzniku závažnej formy infekcie Covid-19, môžu byť zaradení do čiastočnej činnosti, ak splnia 2 kumulatívne kritériá.

Jedna z týchto podmienok súvisí s ich zdravotným stavom alebo vekom. Dekrétom z 12. novembra 10 bolo predefinovaných 2020 prípadov.

Zamestnanec tiež nesmie byť schopný úplne využívať prácu na diaľku alebo využívať nasledujúce posilnené ochranné opatrenia:

izoláciu pracovného miesta, najmä poskytnutím samostatnej kancelárie, alebo ak to nie je možné, dohodou, aby sa čo najviac obmedzilo riziko ožiarenia, najmä prispôsobením pracovného času alebo zriadením materiálnej ochrany; rešpektovanie na pracovisku a na akomkoľvek mieste, ktoré osoba pri svojej profesionálnej činnosti navštevuje, zosilnené bariérové ​​gestá: posilnená hygiena rúk, systematické nosenie rúška chirurgického typu, keď nemožno dodržať fyzickú vzdialenosť alebo v uzavretom prostredí, s týmto maska ​​sa vymieňa najmenej každé štyri hodiny a pred týmto časom, ak je mokrá alebo vlhká; absencia alebo...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Od atómu k človeku: v koreni vedeckých slov